Adatvédelem

A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.

Tájékoztatjuk, hogy regisztrációja, hírlevélre való feliratkozása és megrendelései alkalmával bármilyen technikai eszköz útján megadott személyes adatai a Fehérnemű24 adatbázisába kerülnek. Adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását a regisztrációja, hírlevélre való feliratkozása illetve megrendeléseivel megadottnak tekintjük. Ezeket az adatokat kizárólag áruküldő illetve ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel. Megadott személyes adatait harmadik személy részére közvetlen üzletszerzés céljára, illetőleg egyéb célból nem adjuk át.

Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, nevének és címének felhasználását addig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.