ÁSZF

Kérjük, mielőtt kitölti adatait, figyelmesen olvassa végig webáruházunk használatával, és a megrendeléssel kapcsolatos tudnivalókat, mert rendeléseiket csak ezek tudomásulvételével tudjuk elfogadni! 

Köszönjük! 

Jogi feltételek (ÁSZF)

1.1. A Svagrik Zsófia-ev. által üzemeltetett Fehérnemű24 Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 

1.2. A Fehérnemű24 webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: 

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Fehérnemű24 webáruház akadálytalan működését és a vásárlást. 
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 
- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése. 
- Bármely szoftver nem megfelelő működése. 
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 

1.3. A fehérnemű24 webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, (függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt,) ami a fehernemu24.hu webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. 

1.4 A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. 

1.5 Egyedül a vásárló felelős aFehérnemű24 webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásért. 

1.6. A Fehérnemű24 webáruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. 

1.7. A Fehérnemű24 webáruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, adatot. A változás a Fehérnemű24 webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.

1.8. A Fehérnemű24 webáruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét.


1.9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Fehérnemű24 webáruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. 

2.0 A Fehérnemű24 webáruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a honlap üzemeltetője ( Svagrik Zsófia) nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. 

2.1 Abban az esetben, ha a résztvevő‘ bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Fehérnemű24 webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen. 

2.2 A Fehérnemű24 webáruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

2.3 Külön rendelkezés hiányában a Fehérnemű webáruház a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól. 

- A Fehérnemű24 webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével. 
- A Fehérnemű24 webáruházban történt vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Fehérnemű24 webáruház felelősséget nem vállal. 
- Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani. 
- A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. 
- A kiszállítást megelőzően a Fehérnemű24 webáruház értesítést küld a vevőnek a kézbesítést végző futárszolgálat részére átadott termék esetében a megrendelés állapotáról. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a csomag átvételét biztosítsa, vagy az értesítésben kapott elérhetőségeken a kiszállítást végző céggel a kapcsolatot igény szerint felvegye.
- Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy.

 

Adatvédelem:

A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik

Tájékoztatjuk, hogy regisztrációja, hírlevélre való feliratkozása és megrendelései alkalmával bármilyen technikai

eszköz útján megadott személyes adatai a Fehérnemű24 adatbázisába kerülnek. Adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását a regisztrációja, hírlevélre való feliratkozása illetve megrendeléseivel megadottnak tekintjük. Ezeket az adatokat kizárólag áruküldő illetve ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel. Megadott személyes adatait harmadik személy részére közvetlen üzletszerzés céljára, illetőleg egyéb célból nem adjuk át. Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, nevének és címének felhasználását addig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.